เข้าสู่ระบบ

คู่มือการใช้งาน
พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ที่อยู่ของเว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา คือ "www.royin.go.th" และคลิกที่ "พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา"

ระบบจะนำเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ที่มี "ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙" และข้อความ "ต่อไป" พร้อมทั้งปรากฏ "พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" และข้อความ "เข้าสู่เว็บไซต์"

เมื่อคลิกข้อความ "เข้าสู่เว็บไซต์" จะพบหน้า "ยินดีต้อนรับสู่ พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา"

จะมีรายการ "ประวัติความเป็นมา" "คู่มือการใช้งาน" และ "ถาม-ตอบ ปัญหาในการใช้งาน" พร้อมทั้งมีช่องให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล "ชื่อเข้าระบบ" และ "รหัสผ่าน" หากเป็นผู้ใช้งานที่มีชื่อเข้าระบบและรหัสผ่านอยู่แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบจากหน้านี้ได้ทันที หากเป็นผู้ใช้งานใหม่ จะมีข้อความ "กรุณาลงทะเบียน" ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ข้อความนี้เพื่อลงทะเบียน

หน้า "กรุณาลงทะเบียน" สำหรับผู้ใช้งานใหม่

ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใช้งานเดิมที่กรอกข้อมูล "ชื่อเข้าระบบ" และ "รหัสผ่าน" แล้ว หรือเป็นผู้ใช้งานใหม่ที่กรอกข้อมูล ในหน้า "การลงทะเบียน" แล้วระบบจะนำเข้าสู่หน้า "เลือกวิธีการค้นหา" ซึ่งมีวิธีการค้นหาคำศัพท์ 2 รูปแบบ คือ

 • (1) ค้นหาจากหมวดศัพท์และรูปภาพ
 • (2) ค้นหาตามลำดับตัวอักษร/ตัวเลข

ค้นหาจากหมวดศัพท์และรูปภาพ จะมีภาพหมวดศัพท์ 29 หมวดให้เลือก

ตัวอย่างเช่น ถ้าเลือก "หมวดจำนวนนับหรือตัวเลข" จะปรากฏหน้าการใช้งานดังนี้

ค้นหาตามลำดับตัวอักษร/ตัวเลข จะมีตัวอักษร ก-ฮ และตัวเลข 0-9 ซึ่งเป็นศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร/ตัวเลข นั้น ๆ ให้เลือก

ตัวอย่างเช่น ถ้าเลือก "ตัวอักษร ก" จะปรากฏหน้าการใช้งานดังนี้

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าการใช้งาน จะพบการแบ่งหน้าจอการใช้งานแต่ละส่วน ดังนี้

 • (1) รายการเลือกแสดง "ศัพท์"
 • (2) รายการเลือกแสดง "ลักษณนาม"
 • (3) รายการเลือกแสดง "ตัวอย่างประโยค"
 • (4) ปุ่ม "ย้อนกลับ" สำหรับย้อนกลับไปที่หน้าก่อนที่เข้ามาตามลำดับ
 • (5) ปุ่ม "กลับสู่เมนูหลัก" สำหรับย้อนกลับไปที่หน้า "เลือกวิธีการค้นหา"
 • (6) หน้าจอแสดงรูปภาพประกอบ
 • (7) หน้าจอแสดงวีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหวภาษามือไทยประกอบ
 • (8) หน้าจอแสดงอักษรไทยประกอบ
 • (9) หน้าจอแสดงปุ่มฟังเสียงสำหรับฟังเสียงประกอบ
 • (10) ปุ่มควบคุมการทำงานของวีดิทัศน์
 •      (10.1) ปุ่ม "ขยายหน้าจอวีดิทัศน์" อยู่ที่แถบแสดงการเล่นวีดิทัศน์
 •      (10.2) ปุ่ม "ลดหน้าจอวีดิทัศน์" อยู่ที่แถบแสดงการเล่นวีดิทัศน์

ตัวอย่างเช่น ถ้าเลือกคำศัพท์ "คน" จะปรากฏหน้าการใช้งานดังนี้

เมื่อผู้เข้ามาใช้บริการเลือกที่ปุ่ม "ศัพท์" "ลักษณนาม" "ตัวอย่างประโยค" แต่ละปุ่มจะแสดงรายการ ที่มีอยู่ในแต่ละรายการ

ตัวอย่างเช่น เมื่อกดปุ่ม "ศัพท์" ของคำว่า "คน" จะพบคำศัพท์ "คน"

เมื่อกดปุ่ม "ลักษณนาม" ของคำว่า "คน" จะพบรายการของลักษณนามให้เลือก

เมื่อกดปุ่ม "ตัวอย่างประโยค" ของคำว่า "คน" จะพบรายการของตัวอย่างประโยคให้เลือก

เมื่อผู้ใช้งานต้องการออกจากชุดคำสั่ง ให้คลิกที่ปุ่มปิดขวามือด้านบนของชุดคำสั่งเพื่อสิ้นสุดการทำงาน